Gewenst: taskforce voor de woningmarkt

Een rapport van vastgoedadviseur Capital Value en onderzoeksbureau ABF Research laat zien dat beleid en aanpak van de woningmarkt in Nederland een hoge prioriteit dient te krijgen.

De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat het woningtekort tot 2020 nog verder oploopt. Waar eerder verwacht werd dat het tekort vanaf eind 2018 op het hoogtepunt zou zijn, blijkt het tekort nu langer aan te houden en op te lopen naar mogelijk 235.000 woningen in 2020. Er wordt nog steeds onvoldoende bijgebouwd om het gat tussen vraag en aanbod te dichten.

Starters en ouderen

Starters en ouderen vallen tussen wal en schip. Beide doelgroepen groeien de komende jaren aanzienlijk. Er worden echter onvoldoende geschikte woningen bijgebouwd om aan deze groeiende vraag te voldoen. Er moeten met name meer koopwoningen en middeldure huurwoningen worden gerealiseerd. In het middeldure huursegment overtreft de jaarlijkse vraag het aanbod met naar schatting 83.000.

Beleid en visie

Persoonlijk hoop ik dat dit ingewikkelde vraagstuk op een duurzame wijze wordt aangepakt. Ik hoop dat we leren van de fouten die er in het verleden zijn gemaakt. Demografische ontwikkelingen dienen het uitgangspunt te zijn voor een betrouwbaar en helder beleid van (lokale) overheden. Met betrouwbaar bedoel ik dan beleid met een visie, die is gebaseerd op een lange termijn én die dus niet na iedere verkiezing weer veranderd. Helder beleid geeft duidelijk weer hoe de stad of de regio er in de toekomst uit gaat zien voor de mensen die er wonen en werken.

Er zijn veel onzekerheden, maar die mogen het beleid en de visie niet belemmeren. We kunnen beter nieuwe fouten maken en er van leren, dan dat we dezelfde fouten maken en dan hopen dat we deze keer een andere uitkomst zullen krijgen.

Wil je meer lezen over het rapport van Value Capital?

Zoek je een leuk huis in Rotterdam? Neem dan contact met me op.