HOEVEEL GELD VERLIES JIJ ‘DOOR’ JE HUIS?

Een recent onderzoek van de ESB toont aan dat verschillende vormen van isolatie al binnen enkele jaren kunnen worden terugverdiend. We hebben het dan over muur-, vloer- en/of dakisolatie. Deze isolatievormen bestaan al jaren lang en zijn desondanks in veel huizen (nog) niet toegepast.  Het wordt hoog tijd dat hier meer aandacht aan besteed wordt.

Rendementen tussen 18 en 40% niet meer van deze tijd?

HET ESB-onderzoek van Piet Eichholz, Linde Kattenberg en Nils Kok laat zien dat woningverbeteringen door middel van het aanbrengen van muur-, vloer- en dakisolatie een grote klimaatimpact hebben én een aanzienlijk rendement opleveren voor de eigenaar.

Zo blijkt dat een combinatie van muur- en dakisolatie het gasverbruik gemiddeld met 48% doet dalen! En er is niet alleen in een lager energieverbruik, maar ook aantrekkelijk financieel rendement.  Het gemiddelde financiële rendement bedraagt 18,3%, en bij de huidige gasprijzen is dat zelfs 41,6%, met terugverdientijden van resp. 5,5 en 2,4 jaar!

Nu kan je zeggen dat de overheid voor investeringen met dit soort rendement geen subsidie hoeft te verlenen, maar niets is minder waar.

De grote vraag is waarom niet iedere woning allang geïsoleerd is?

Een eerste barrière is kennis; Zowel consument als investeerder beseft vaak nog niet dat zij echt kunnen profiteren van dit soort woningverbeteringen.  Een grootschalige voorlichtingscampagne met een gerichte subsidie voor mensen met een laag inkomen maakt het mogelijk om meer (ook de relatief jongere) woningen te isoleren.

Voor huurwoningen van investeerders en corporaties is het toekennen van minder ‘huurpunten’ volgens het WWS een effectieve methode om een omslag in woningverbetering te realiseren. Tevens zouden subsidies voor grootschalige isolatieprogramma’s een stimulans kunnen zijn.

Wordt wakker, het is tijd voor aktie!

Bij het Nationaal Warmtefonds kunnen mensen, die een gezamenlijk inkomen hebben dat niet hoger is dan 45.014 euro, rentevrij duurzaam lenen voor het verduurzamen van hun woning. Het rentepercentage van 0% geldt voor de hele looptijd.

Mensen met een hoger inkomen betalen wel rente op de lening, maar zijn de voorwaarden soms gunstiger dan andere geldverstrekkers.

 Aanbod en opleiding

Als zo’n voorlichtingscampagne met de daarbij aangeboden subsidies een succes wordt, zullen de isolatiebedrijven de vraag niet meer aan kunnen, door een te kort aan personeel.  Ook hier zijn hogere lonen, afgestemde opleidingen, het beter inzetten en omscholen van migranten en (langdurig werklozen) open deuren, waarvoor de overheid samen met het bedrijfsleven programma’s voor kan gaan opzetten. Zodoende zal de woningvoorraad op korte termijn en op grote schaal worden verbeterd.

Maatschappelijk rendement

Ook de overheid kan geld maar één keer uitgeven. Met goed opgezette programma’s voor woningverbetering zal dat geld ook een effectief rendement opleveren voor iedereen. Het mes snijdt aan vele kanten; een lagere energierekening, een woningvoorraad die klaar is voor verdere verduurzaming, minder CO2-uitstoot, en een vermindering van de huidige energieafhankelijkheid. We merken nu al dat huizenkopers meer kijken naar de energielabel van een huis en dus hier wint echt iedereen. Waar wachten je op?

Bij het Nationaal Warmtefonds vind je meer informatie over subsidies en andere regelingen van de overheid.

Hier kan je meer vinden over het onderzoek en rapport van de ESB.