Let niet alleen op de skyline, maar ook op de eyeline

Rotterdam als Manhattan aan de Maas

Voor steeds meer steden wordt het duidelijk dat de grote vraag naar woningen voor een belangrijk deel ingevuld kan worden met hoogbouw. Deze term wordt in ons land gebruikt voor gebouwen hoger dan 70 meter.  In de 5 grote steden zijn er alleen al plannen voor zo’n 80 woontorens. Gaat dat allemaal wel goed?

Ophokken

De verleiding bestaat immers om “schoenendozen” te bouwen met zeer geringe variatie in aanbod en een plint waar geen aandacht aan wordt besteed en die als winkelruimtes wel verhuurd kan worden.  Er bestaat voldoende belangstelling om met (buitenlands) geld dit soort projecten te financieren. Mensen zullen steeds meer in steden gaan wonen, de vraag naar woningen is groot en het aanbod beperkt en ook de lokale overheid wil laten zien dat ze slagvaardig bezig is het aanbod van woningen te verruimen.

Vier stappen voor hoogbouwbeleid

Ik las een interview met Daan Roggeveen van MORE Architecten, waarin hij vier stappen aangeeft, die belangrijk zijn bij hoogbouw. Het gaat namelijk verder dan zo hoog mogelijk bouwen.  Zoals bij ieder stedenbouwkundig vraagstuk dienen leefbaarheid en kwaliteit centraal te staan.

De 4 stappen die Daan Roggeveen noemt zijn:

  1. Denk groots

Bouw nooit één toren, maar maak een ensemble met gemengde functies, zodat het verschillende doelgroepen aantrekt

  1. Variatie in aanbod

Verschillende doel- en leeftijdsgroepen zorgen voor een stedelijke dynamiek.  Woonruimtes voor oudere mensen, gezinnen, starters met  buitenruimtes, groen, speelplaatsen, werkplekken, etc. maken dat gebouwen ‘gaan leven’.

  1. Let op de eyeline

De plint is essentieel voor de leefbaarheid in het omliggende gebied.  Zij geven invulling aan een aantrekkelijk straatbeeld.  Gezien men meer geld kan verdienen met de bovenliggende woningen, zijn (winkel)ruimtes in de plint vaak het onderschoven kind.  Een goed en actief huurbeleid is van groot belang om een zo gevarieerd mogelijke doelgroep aan te trekken.

  1. Denk aan mobiliteit

Goede aansluitingen op het openbaar vervoer zijn belangrijk. Met lage parkeernormen en deelauto’s redden we het niet. Dit is natuurlijk een verantwoordelijkheid voor de (lokale) overheid. Zorg ook voor voldoende ruimtes om andere (elektrische) vervoersmiddelen te stallen voor bewoners/bezoekers.

In het scheepvaartkwartier in Rotterdam is men inmiddels begonnen met de realisatie van de Zalmhaventoren. Met een hoogte van meer dan 200 meter zal dat gebouw in ieder geval zeker wat variatie brengen in de skyline van deze stad. Ik ben benieuwd hoe de eyeline van deze hoogste woontoren er uit gaat zien.

 

Zoek je ook een leuk huis in Rotterdam? Neem dan contact met me op.