Het Leuvepaviljoen maakt de historische haven aantrekkelijk

HET NIEUWE LEUVEPAVILJOEN

De Schiedamsedijk ondergaat de komende jaren een metamorfose. De buitenruimte van de Leuvehaven wordt opnieuw ingericht. Aan de waterkant maken de drie paviljoens plaats voor één nieuw gebouw: het Leuvepaviljoen.

Het Rotterdamse college van B&W is hier op 6 maart jl. mee akkoord gegaan. De nieuwe gemeenteraad wordt gevraagd het definitieve besluit hierover te nemen.

In het paviljoen komen twee publiek toegankelijke werkplaatsen van het Maritiem Museum Rotterdam, het Haveninformatiepunt van het Havenbedrijf en twee horecagelegenheden met de mogelijkheid voor terrassen aan het water.

De buitenruimte wordt ook gedeeltelijk vernieuwd. Hiermee wordt de Leuvehaven, de rand van het Maritiem District, een groenere en levendigere plek.

Zicht op activiteiten binnen en buiten

Het Leuvepaviljoen wordt een compact paviljoen zodat bezoekers aan het gebied vanaf de Schiedamsedijk veel meer zicht op de Leuvehaven krijgen; dé plek waar ooit de Rotterdamse haven is ontstaan en waar de historische vloot ligt. Bovendien krijgt het paviljoen zelf ook veel glas. Zo zijn de activiteiten die binnen plaatsvinden van buitenaf goed te zien en zo ontstaan er doorzichten door het gebouw.

Het leuvepaviljoen krijgt 3 verschillende functies

  1. Het Haveninformatiepunt (HIP) draagt bij aan de verbinding tussen stad en haven. Een wens van zowel Havenbedrijf Rotterdam als de gemeente Rotterdam.
  2. Er komen twee publiekstoegankelijke werkplaatsen van het Martiem Museum. Op deze historische plek begonnen ooit de stad en de haven. Nu ligt de historische vloot van het Maritiem Museum hier afgemeerd. Om deze schepen te kunnen onderhouden, worden in het Leuvepaviljoen twee werkplaatsen gerealiseerd.
  3. Het Leuvepaviljoen krijgt twee horecagelegenheden op de kopse kanten van het paviljoen om zo een aantrekkelijke, levendige en kwalitatief hoogwaardige uitstraling te realiseren. Beide horecaruimten hebben de mogelijkheid voor een terras aan het water.

Het ontwerp: transparant, stoer en dynamisch

Het Leuvepaviljoen is een ontwerp van MoederscheimMoonen Architects en wordt gesitueerd tussen de Schiedamsedijk en de lagere kade langs de Leuvehaven. Om het nieuwe paviljoen van een afstand ook goed zichtbaar te laten zijn krijgen de beide koppen grote luifels en halverwege het gebouw is er een dwarsdoorsteek met een trap/tribune, die de dijk met de kade verbindt.

Op ooghoogte is het gebouw zoveel mogelijk van glas gemaakt, zodat de activiteiten binnen en op het water goed te zien zijn. Daarboven, rondom het gebouw, is de gevel bekleed met aluminium panelen in verschillende afwerkingen. De driehoekige vormgeving verwijst naar stalen vakwerkconstructies en hijskranen uit de haven. De driehoeken zijn op bepaalde plekken opengewerkt, zodat het licht erdoor schijnt. Een groot deel van de constructie van de bestaande paviljoens wordt hergebruikt. Dit geldt ook voor de kraanbanen in het gebouw. De luchtbehandelingsinstallatie en andere elementen worden verdiept in het dak geplaatst zodat deze van buitenaf niet zichtbaar zijn.

 Ontwikkelingen in het Maritiem District en Cool-Zuid

De Schiedamsedijk ligt tussen het Maritiem District aan de oostelijke kant en het gebied Cool-Zuid aan de westzijde. De dijk verbindt de Coolsingel en de Kop van Zuid met elkaar. In zowel het Maritiem District als in Cool-Zuid staan de komende jaren veel bouwprojecten op stapel. Als die klaar zijn, zullen naar verwachting de aantallen bewoners en toeristen toenemen en meer mensen gebruik gaan maken van dezelfde openbare ruimte. Om het gebied daarop voor te bereiden wordt de buitenruimte rondom het Leuvepaviljoen ook aangepakt.

Zoek je een leuk huis of appartement in Rotterdam? Neem dan contact met me op!