De nieuwe oeververbinding in Rotterdam; Een tunnel of een brug?

L’histoire se répète Zo’n 100 jaar geleden werd duidelijk dat de stad Rotterdam gebaat zou zijn met een tweede oeververbinding. De maasbruggen veroorzaakte grote verkeersproblemen en door de uitbreiding van de havens en woonwijken kwam de bereikbaarheid van Rotterdam Zuid in het geding.  Een tunnel of een brug? In 1930, ten tijde van de crisisjaren, […]