Verbinding Binnenrotte en Oude haven verbeterd

Dat de aansluiting tussen de gezellige terrassen aan de Oude Haven met de Binnenrotte aandacht krijgt lijkt vanzelfsprekend. Het is een belangrijk sluitstuk van de nieuwe inrichting van de Binnenrotte en de Markthal in Rotterdam Centrum.

schermafbeelding-2017-01-20-om-15-46-31

In de jaren 80 trachtte Piet Blom met zijn “Blaakse Bos” een logische verbinding tot stand te brengen tussen het nieuwe woon- en uitgaansgebied rond de Oude Haven en het Centrum van Rotterdam. De kubuswoningen zijn de ‘bomen’ in het bos waaronder je van de ene kant naar de andere kant van de Blaak kon lopen.

Vele mensen verkozen echter een kortere route met de gewone oversteek van de Blaak, al dan niet via het zebrapad. Die route was eigenlijk niet erg vriendelijk voor voetgangers en zeker niet voor de mensen die in de omgeving niet bekend zijn.

Daar komt nu verandering in.

schermafbeelding-2017-01-19-om-11-44-37

Bij de nieuwe verdiepte fietsenstelling bij Station Blaak en de inrichting van de Binnenrotte hoort ook een goede tweede verbinding met het Gelderse Plein en de Oude Haven. In de komende maanden wordt de oversteek van de Blaak bij de André van de Louwbrug aanzienlijk verbeterd. Voor fietsers wordt het fietspad ook verbreed.

Door deze aanpassingen zal de bereikbaarheid van Station Blaak sterk verbeteren en in belang toenemen.

Zoek je een huis hier in de buurt of in een andere leuke wijk in Rotterdam? Neem dan contact  met mij op.