Helpt versoepeling van hypotheek regels de huizenkopers?

Wat heeft de overheid geleerd?  Walking backwards into the future?

De Tweede Kamer wil de voorwaarden voor het verstreken van een hypotheek versoepelen.

Dit voorstel wordt onderbouwd door de veronderstelling dat energiekosten zijn gedaald en mogelijke salarisverhogingen van jonge mensen. De economie groeit immers.

In plaats van te kijken naar de oorzaken van de prijsstijgingen, zoals het beperkte woningaanbod in de Randstad, kiezen onze parlementariërs ervoor om ‘iets’ voor de potentiële kopers (lees kiezers) te doen; Verruiming van de financieringsmogelijkheden. Dat is een populaire maatregel die zeker in verkiezingstijd genoemd mag worden.

Wat deze politici vergeten is dat het inkomen en de energiekosten net zo hard kunnen stijgen als ze kunnen dalen. Dat geldt NIET voor schulden. Die kunnen wel hard stijgen, maar dalen vaak niet zo hard. Maar ja, dan zijn de verkiezen al weer voorbij.

Het geeft treffend weer dat de overheid in Den Haag ‘aan het dweilen is en de kraan niet repareert’.. Het ontbreekt aan visie. Er wordt niet gekeken naar hoe we de kraan kunnen repareren, laat staan dat er naar watergebruik in het algemeen wordt gekeken.

Het wordt tijd dat er bestuurders komen die op basis van een bepaalde visie stappen nemen om bepaalde ontwikkelingen te sturen. Ik ben mij zeer bewust dat het niet eenvoudig is, maar dat is geen excuus.

“In de toekomst kijken bestaat niet”, heb ik geleerd. “Je kan immers alleen het verleden zien”. Het beste beeld van de toekomst krijgen we door ‘walking backwards into the future’. We lopen naar de toekomst met al onze waarnemingen uit het verleden. Dat is in mijn ogen de enige manier om echt voortgang te boeken.

In het FD schreef Raymond Gradus, hoogleraar economie aan de VU, een helder artikel over het voornemen de hypotheekvoorwaarden te versoepelen. Goed om te lezen als de huizenmarkt je interesseert.  Wil je er meer over weten? Neem dan contact met me op.