Wateroverlast in Rotterdam -deel 1

In het afgelopen decenium heeft Rotterdam een aantal belangrijke maatregelen getroffen om wateroverlast in de oudere stadswijken te voorkomen. Ruim een decenium geleden ondervond 12% van alle Rotterdamse woningen overlast bij een hevige regenbui. Het riool kon de grote toevoer van regenwater niet aan met ondergelopen straten en kelders als resultaat.  Hier moest iets aan gedaan worden.

Waterberging in Rotterdam

In Rotterdam zijn verschillende projecten gerealiseerd om te kijken hoe we het beste kunnen omgaan een toevloed van regenwater in ons rioolstelsel.  Door meer intensieve bebouwing van de stad met weinig groenvoorzieningen en de veroudering van het rioolstelsel kwam het steeds meer voor dat na een intensieve regenbui, de riolen het regenwater niet meer goed konden afvoeren.

Naast het vergroten en vernieuwen van een deel van het oude riool, zijn er verschillende projecten gestart om de afvoer van regenwater beter te kunnen controleren.

Waterpleinen

Zo is ruim 10 jaar geleden het eerste ‘waterplein’ gerealiseerd in het centrum bij het grote scholencomplex Technikon. Dit grote schoolgebouw, ontworpen door Maaskant, huisvest o.a. het Zadkine College en ook het Hofpleintheater.

In 2012 werd op het Benthemplein een waterplein gerealiseerd, ontworpen door DE URBANISTEN. Dit plein heeft verschillende functies; een schoolplein waar studenten van de verschillende scholen lekker chillen en soms ook kunnen sporten op een laag gelegen basketbalveld. Er is ook gelegenheid voor skateboard liefhebbers én het plein doet dienst als waterberging ten tijde van veel regen.

In deze natte januari maand zie ik dat het Benthemplein nog steeds z’n werk doet.  Dit eerste ‘waterplein’ in onze stad verzamelt het regenwater uit de direct omliggende omgeving in de lagere delen van het schoolplein. Vervolgens wordt dat water gedoseerd via het rioolstelsel en de Noordsingel afgevoerd om ten slotte, gezuiverd van rommel, in de Maas te worden gepompt. Dit soort tijdelijke wateropslag voorkomt dat de riolen worden overbelast tijdens grote regenbuien.

Inmiddels zijn er meerdere waterpleinen in de stad gerealiseerd.

 

Niet allemaal even grootschalig als het Benthemplein, maar wel met dezelfde doelstelling; een tijdelijk wateropvang tijdens natte periodes én een sociale functie voor de buurt, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en kinderen kunnen spelen.

Deze leuke pleinen liggen onder andere in Spangen, het Oude Noorden, de Agniesebuurt en in Kralingen.

 

Naast waterpleinen worden ook andere oplossingen toegepast voor het waterbeheer in de stad. Hier over zal ik de volgende keer wat meer vertellen.

Zoek je een huis in Rotterdam? Neem dan contact met mij op.