Woningcorporaties verhuren luxe woning voor te lage prijs

Bijna 75% van het totale aantal huurwoningen in Nederland wordt aangeboden door woningcorporaties. Zij richten zich op betaalbare huisvesting voor mensen met een lager inkomen en zij hebben geen winstoogmerk.

‘Veel luxe voor weinig’

Uit een recent onderzoek van het CPB blijkt dat woningcorporaties bij het bepalen van de huurprijs weinig rekening houden met het woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS is een methode om de huurwaarde van een woning te bepalen in relatie tot de kwaliteit en luxe van de woning. Als dit systeem wordt toegepast op huurwoningen met een wat hogere kwaliteit , blijkt dat de huurprijzen die woningcorporaties hanteren lager zijn dan de berekende huurprijzen volgens het WWS. Zelfs als het WOZ-component uit het WWS wordt weggelaten, blijken de gehanteerde huurprijzen lager uit te komen.

Lange wachtlijsten

Dit huidig huurbeleid van woningcorporaties leidt tot een grotere vraag naar luxere woningen en veroorzaakt lange wachtlijsten. Mensen wachten liever op een goedkope luxe huurwoning, hetgeen de doorstroming belemmerd. Feitelijk komt het er op neer dat woningcorporaties een merkwaardig principe hanteren; mensen met luxere woningen krijgen gemiddeld meer korting.

‘Minder luxe voor minder’

Woningcorporaties hadden er ook voor kunnen kiezen om woningen met minder WWS-punten die vooral door de lagere inkomens worden gehuurd, juist goedkoper aan te bieden. Dat geeft een betere aansluiting tussen huren en kwaliteit van de woningvoorraad en zou de doelmatigheid van de niet-commerciële huursector kunnen verbeteren. Een goede methode hiervoor zou kunnen zijn om de huur van de luxere woningen te verhogen en als de WWS dat toelaat, de huurprijs boven de liberalisatiegrens te laten uitkomen.

Passende toewijzing en eventuele aanpassing van de huurtoeslag zal dan voor een betere doorstroming in de huurmarkt kunnen zorgen met een afname van de wachtlijsten als resultaat.

Wil je meer hierover lezen? Hier vindt je het CPB-rapport de huurmarkt van corporaties in Nederland

Zoek je leuk huis in Rotterdam? Neem dan contact met me op.