“De Woningmarkt is geen kredietgedreven zeepbel”

Volgens de Nederlandse bank (DNB) is de ontwikkeling van de huizenprijzen in de grote steden met name veroorzaakt door de grote vraag naar woningen en het beperkte aanbod. De Bank wijst op een structurele trek naar de grote steden.

Het te kort aan beschikbare koopwoningen maakt dat de prijzen stijgen en dat het voor kopers zonder eigen financiële inbreng moeilijk is om een huis te kopen. Het ontbreken van een goed aanbod aan woningen in de vrije huursector, maakt dat er ook weinig goede alternatieven voor de mensen zijn.

Volgens DNB is in Amsterdam een eigen inbreng tussen 50.000 en 70.000 euro niet ongewoon, terwijl sinds 2013 ruim 25% van alle transacties zelfs zonder hypotheek wordt gefinancierd. Dat laatste heeft met name te maken met de verruimde schenkingsregeling van ouders aan kinderen.

Het wordt voor een ‘middengroep’ mensen zonder vermogen en met inkomen steeds moeilijker om een huis in de stad te kopen. De huurmarkt biedt hier ook geen soelaas. In veel gevallen is de huur te hoog voor het inkomen, zodat er geen ruimte is om ook nog te kunnen sparen en een eigen vermogen op te bouwen.

Verstoord evenwicht

De verschillen in de woningmarkt tussen de grote steden , omliggende gemeenten en het achterland worden groter. De trek naar de steden maakt dat er volgens DNB een grotere voorraad vrije huurwoningen voor middeninkomens moet komen. De veranderde arbeidsmarkt vraagt tevens om een breder woningaanbod. Niet alleen een- en tweepersoonshuishoudens willen in de stad wonen. Steeds meer gezinnen zoeken naar mogelijkheden om in de stad te blijven wonen.

De Overheid en gemeenten kunnen dit zeker stimuleren door de voorwaarden bij gronduitgifte af te stemmen op dit soort bestemmingen. DNB stelt dat niet alleen de sociale huursector én de particuliere koopwoningen, maar ook het middenhuur segment moeten worden gesubsidieerd.

Huren moet gelijkwaardig alternatief worden

Door de fiscale voordelen voor huizenkopers is de huurmarkt in Nederland al jaren achtergesteld. ‘Je huurt als je niet kan kopen’ was vaak het credo. Als er een gezonde huurmarkt ontstaat, doordat huurders en huiseigenaren fiscaal gelijke voordelen krijgen, zal een beter evenwicht in de woningmarkt ontstaan, waarbij (institutionele) beleggers op basis van een gezond rendement op lange termijn investeren in een huurmarkt.   Starters kunnen dan beginnen met huren en kunnen sparen voor een eigen inbreng als ze een huis willen kopen.

Zoek je een leuk huis in Rotterdam om te kopen of te huren? Neem dan contact met me op!

Voor het hele rapport van DNB klik hier.